Ecodesign: richtlijn voor een energie-efficiënte toekomst

Vanaf september 2015 moeten alle nieuwe stookketels en andere centrale verwarmingssystemen een energie-efficiëntielabel dragen.
Dit nieuwe Europese energielabel stelt o.a. hogere eisen aan het minimumrendement voor ruimteverwarming.

Nieuwe energie—efficiëntieklassen.

Nieuwe installaties zullen in energie—efficiëntieklassen worden ingedeeld. Daardoor zal je je als gebruiker op een meer transparante manier kunnen informeren over de efficiëntie van nieuwe toestellen. In een eerste fase worden installaties gelabeld van A++ tot G. Labels hoger dan A kunnen enkel gehaald worden door installaties die ook gebruik maken van hernieuwbare energie.>

De beste hoogrendementssystemen worden de standaard.

Nieuwe performante mazoutinstallaties zullen vanaf 26/ 09/2015 het A-label dragen. Dit zal ervoor zorgen dat de beste hoogrendementssystemen zoals de condensatieketels de standaard worden voor eengezinswoningen. De meerprijs van deze zeer performante technologieën verdient zich terug door een aanzienlijk lager verbruik.

Toekenning van een toelage van 225 euro

Het economisch herstel na COVID-19 en de Russische invasie van Oekraïne veroorzaken een plotselinge stijging van de energieprijzen.

Om de stijging van de energiefacturen voor de gezinnen in te tomen, heeft de federale regering in het kernkabinet van 18 juni 2022 beslist om bij de aankoop van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor het verwarmen van hun hoofdwoning een toelage van 225 euro netto aan de gezinnen toe te kennen.

Klik hier voor alle info rond deze toelage

Vraag hier je toelage aan