1. Wij hechten veel belang aan de bescherming van de privacy.

De persoonsgegevens van onze klanten en potentiële klanten (gezamenlijk de “Betrokkenen” genoemd) worden verwerkt door de De Munter nv met maatschappelijke zetel te Wilderstraat 8, 1570 Galmaarden
in overeenstemming met de Belgische Wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens, en vanaf de inwerkingtreding ervan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679.

2. De volgende categorieën van persoonsgegevens worden door ons verwerkt: identificatiegegevens, financiële gegevens.

3. Wij verzamelen uw persoonsgegevens voornamelijk wanneer:

  • U een overeenkomst met ons afsluit;
  •  
  • U contact opneemt met ons voor informatie over onze producten en diensten;
  • U een recht uitoefent dat is vastgelegd als deel van onze contractuele relatie;
  • U onze websites of sociale netwerken bezoekt;
  • U onze gebouwen bezoekt; uw bezoek wordt voor veiligheidsdoeleinden op video opgenomen en kortstondig bewaard;
  • Een derde partij, die daartoe bevoegd is, ons uw persoonsgegevens verstrekt.

4. Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

4.1. Voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons hebt afgesloten, met name het verlenen van klantenservice, uitgeven van facturen, mogelijke geschillenbeslechting, en kennisgeving van een wijziging van de overeenkomst of van de privacyverklaring. Persoonsgegevens die verband houden met de uitvoering van de precontractuele verplichtingen, die voortvloeiend uit uw contractuele relatie worden eveneens door ons verwerkt.

4.2. Op basis van de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op ons met het oog op de naleving ervan.

U kan ons contacteren per post op: Wilderstraat 8, 1570 Galmaarden en via email: [email protected]